Agri Wes-Kaap Jaarkongres 2016 Annual Congress

INSPIRASIE VIR DIE GROEI VAN ‘N #PLAASVARSTOEKOMS
INSPIRED TO GROW A #FARMFRESHFUTURE
28 JUL 2016, 08:00, GOUDINI, RAWSONVILLE

SPREKERS | SPEAKERS

AJ van Wyk: Eerstejaar B.Agric-student, Elsenburg / First year B.Agric student, Elsenburg
• As toekomstige toetreder tot die landboubedryf is dít my verwagtinge van die sektor. | This is my expectations of the agriculture sector as future entrant to the industry.

Dr Edwin Hertzog, Stigter en Uitvoerende Voorsitter: Mediclinic International / Founder and Executive Chairman: Mediclinic International
• Hoe om ʼn sakemodel wat tot groot sukses binne die privaathospitaal-bedryf gelei het, op die plaas van toepassing te maak. | How to apply a business model that has led to great success within the private hospital industry on the farm.

Dr Theuns Eloff, Voorsitter: FW de Klerk Stigting / Chairman: FW de Klerk Foundation
• Landbou die brugbouer: plaaslike en internasionale geleenthede vir SA-landbou. | Agriculture the bridge builder: local and international opportunities for SA agriculture.

Dr Roelof Botha, Landbou-ekonoom / Agriculture economist
• Suid-Afrika: Landbou Ingelyf. Hoe om landbou se rol in die Suid-Afrikaanse ekonomie te groei. | South Africa: Agriculture Incorporated. How to grow agriculture’s role in the South African economy.

Mnr Alan Winde, Wes-Kaap Minister van Landbou, Toerisme en Ekonomiese Geleenthede / Western Cape Minister of Agriculture, Tourism and Economic Opportunities
• Die huidige stand van landbou en geleenthede vir produsente binne die Wes-Kaap | The current state of agriculture and opportunities for producers in the Western Cape.

Registreer @R600 p/p: helena@awk.co.za | 021 860 3806

Tags: