DG van landbou erken foute

Netwerk 24

Fred Meintjes 22 Maart 2017

 

Risiko is nodig as ’n mens suksesvol wil wees.

Maar die regering se onvermoë om sy strategie duidelik aan die landbousektor te kommunikeer, dra tot ’n gebrek aan vertroue en begrip by, het Mike Mlengana, direkteur-generaal van landbou, op Stargrow Development se landboutransformasiedag by Wolseley in die Boland gesê.

“Dit is waarom mense nie bereid is om risiko’s te neem nie,” sê hy.

Swart boere en ander verteenwoordigers van die landbousektor het Mlengana se toespraak op die geleentheid verwelkom en as ’n “vars briesie” beskryf.

Stargrow Development is ’n maatskappy in die vrugtebedryf wat in die lewe geroep is om nuwe stukrag aan transformasie in die bedryf te gee.

Mlengana het nie gehuiwer om kritiek op die regering se optrede wat betref transformasie in die landbou uit te spreek nie.

Hy het gesê dis “opwindend om te sien” dat Stargrow Development in vennootskappe belê wat behels dat risiko’s geneem moet word en wat “samewerking in ’n gees van wedersydse vertroue verg”.

Hy was krities oor die manier waarop geld in die verlede beskikbaar gemaak is aan nuwe toetreders in die landbou. Volgens hom het dit geskied sonder behoorlike monitering en toesig. Hy sê dit was dikwels ’n kwessie van “ek hou van jou, jy glimlag mooi, ons gee vir jou geld”.

Ons kan nie net maar voortgaan om soos gewoonlik sake te doen nie.

Mike Mlengana

Mlengana sê hy sal wil sien dat die Landbank sy aktiwiteite toespits op ontwikkeling eerder as kommersiële belange. Dis om te verseker swart boere wat tot die landbou toetree, kry finansiering om hul grond verder te ontwikkel.

“Ons is reeds in beheer van die herkapitaliseringsprogram wat daarop gemik is om by sukkelende projekte in te gryp. Dit is ’n skande wat in die verlede onder hierdie program gebeur het. Ons wil graag sien dat die landbouverwerkingsbedryf wat tans onder die departement van handel en nywerheid val, by die departement van landbou ingesluit word omdat dit van soveel belang is vir die landbousektor.

“Ons kan nie net maar voortgaan om soos gewoonlik sake te doen nie. Ons moet meer mense in werkgeleenthede in die landbou plaas om armoede hok te slaan en misdaad te voorkom onder mense wat reeds alle hoop verloor het. Daar is te min vennootskappe om dit reg te kry en om al die gapings in die landelike gemeenskappe te vul.”

Mlengana sê hy is bëindruk met die 50-50-vennootskappe wat in die Wes-Kaap aan die ontwikkel is. “Meer hiervan is nodig en sal groot verandering teweeg bring.”

Die transformasiedag is aangebied op die plaas Waveren naby Wolseley waar die eienaar, Ismael Motala, en sy gesin besig is om hul plaas met die hulp van Stargrow Development na ’n winsgewende peerplaas om te skakel.

 

Tags: